7. GDZIE ZLOKALIZOWANY JEST PLAC MANEWROWY ?

Oświetlony bezpieczny,monitorowany plac manewrowy zlokalizowany jest na Al.Hallera 16/18 w Gdańsku.