3. CO TO JEST PKK-PROFIL KANDYDATA KIEROWCY?

Profil Kandydata Kierowcy został wprowadzony w 2013 roku. Po złożeniu do swojego urzędu wniosku o wydanie prawa jazdy, zdjęcia
(jak do dowodu osobistego) i orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego do badań kierowców lekarza, oraz w przypadku niepełnoletnich zgody rodzica. Urzędnik skanuje te dokumenty i sprawdzając czy nie ma przeciwskazań wprowadza do systemu informatycznego nadając tzw numer PKK. Od tego momentu po wpisaniu tego nr zarówno urząd, ośrodek szkolenia kierowców jak i ośrodek egzaminacyjny może wprowadzić do profilu w systemie informatycznym dane o ukończonym szkoleniu , zdaniu egzaminu , wydaniu prawa jazdy. W skrócie - PKK umożliwia elektroniczny obieg dokumentów i jest niezbędne do uzyskania prawa jazdy.