ARTUR OLSZEWSKI

Instruktor nauki jazdy kat. AM,A1,A2,A,B1,B,C1,C,D1,D,E Instruktor doskonalenia techniki jazdy / Egzaminator / Kierownik OSK

Właściciel i kierownik naszego ośrodka . Instruktor nauki jazdy + instruktor doskonalenia techniki jazdy. Uprawnienia ministerialne i doświadczenie egzaminatora PORD. Wyższe wykształcenie. Licencja Sędziego Sportów Samochodowych. Wieloletnie doświadczenie jako instruktor i egzaminator prawa jazdy PORD. Europejski certyfikat kompetencji zawodowych. Od wielu lat uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie wszystkich kategorii . Tytuł "Osobowość w działaniach na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego". Nagroda Prezydenta Gdańska w kategorii "Przedsiębiorczość społeczna". Współpracownik Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.


Instruktor nauki jazdy + instruktor doskonalenia techniki jazdy. Uprawnienia ministerialne i doświadczenie egzaminatora PORD. Wyższe wykształcenie. Licencja Sędziego Sportów Samochodowych II stopnia.
Wieloletnie doświadczenie jako instruktor i egzaminator prawa jazdy PORD. Wykładowca kursów dla instruktorów nauki jazdy w PORD
Europejski certyfikat kompetencji zawodowych - Instruktor klasy "S" Absolwent szkolenia "Profesjonalny instruktor to bezpieczeństwo” oraz "Tak - jestem ekspertem".
Od wielu lat uprawnienia instruktora w zakresie wszystkich kategorii.
Absolwent kursu pedagogicznego dla nauczycieli. Zawsze spokojny i uczciwy. Tytuł "Osobowość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa pomorskiego" nadany w 2013 przez : Marszałka Województwa Pomorskiego , Dziennik Bałtycki , PORD i Pomorską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagroda Prezydenta Gdańska 2017 w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna Autor licznych publikacji dotyczących procesu szkolenia kandydatów na kierowców. Od 2008 prekursor w dziedzinie szkolenia Osób Niepełnosprawnych w województwie pomorskim. Współpracownik Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Konsultant Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.